Om företaget

Image
Hasslö varv AB

Ett anrikt familjearv

Hasslö varv är ett anrikt familjeföretag som startades 1927. Och ett varv där man låtit kompetensen gå i arv samtidigt som man utvecklat och moderniserat verksamheten. Idag är det fjärde generationen som äger och driver familjeföretaget.

Hasslö varv AB startades redan 1927 av Sven Olsson och det började med tillverkning av jaktkanoter.

Men verksamheten växte, tiderna förändrades och så småningom blev den bärande grenen inom företaget tillverkning av fisketrålare. Detta var den huvudsakliga verksamheten fram till 1967 då den sista trålaren byggdes här på varvet. Det var trålaren Elisabeth som idag ligger på Gotland och fortfarande är i bruk. Sedan dess arbetar varvet till största del med renovering, underhåll och ombyggnationer av båtar.

Sedan Sven Olsson startade företaget har flera ägarskiften skett. Han lämnade över företaget till Eli Sandberg 1969 och hösten 1996 övertog hans söner Jörgen och Anders Sandberg företaget. Idag är det Johan Sandberg som driver anrika Hasslö varv.

0+

Års erfarenhet

0ton

Slipar upp till

0m

Hamndjup

Egen verkstad, plåtslageri och snickeri - garanterar kvaliteten

I det egna snickeriet ser man till att det är kvalitet i arbetet. Oavsett om det handlar om detaljer eller hela inredningar. Våra snickare är proffs, med lång erfarenhet och hög kompetens, som inte lämnar något åt slumpen. De har kunskapen om hur man hanterar olika träslag, hur man bygger en inredning eller ersätter en detalj som ska bytas ut.

Men de är inte bara finlirare på jobbet utan förkovrar sig dessutom på fritiden genom olika hobbies, som till exempel möbelsnickeri. Intresset för sitt yrke gör att varvets snickare alltid ser till att det är hög kvalitet i de jobb som utförs i snickeriet, oavsett om det handlar om att tillverka luckor, garderobsdörrar, hela inredningar eller bara detaljer som ska ersättas.

Hasslö varv

Egen verkstad ger kvalitet

Här, i den egna verkstaden, har Hasslö varv en stor resurs och en säkerhet för att jobben ska bli så bra utförda som möjligt. Genom att själva ta hand om verkstadsarbetena har man kontroll över både kvalitet och tidsperspektiv, jobben blir färdiga i tid.

För två år sedan flyttade varvets verkstad till en större lokal på området och samtidigt moderniserades den med nya maskiner så att den idag är fullt utrustad för att klara alla de arbeten som krävs på varvet.

Hasslö varv

Skrovhallen

Här sker alla arbeten inomhus

Vår skrovhall är uppvärmd och har bra ventilation vilket innebär att man kan arbeta med båtar inomhus året runt.

Skrovhallen ligger centralt i varvsområdet med direkt närhet till snickeri, plåtslageri och verkstad.

Varvet har, förutom inomhushallens slip, 150 ton, ytterligare en större slip som är dimensionerad för upp till 600 ton.

Fakta Skrovhallen

Hasslö varv - Skrovhallen

Kvalitet

Hasslö varv ingår i Öckeröborgen koncernen. 

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy

Hasslö varv

Arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är de viktigaste komponenterna för trivsel och förmågan att prestera ett gott resultat.

Genom att analysera och förebygga risker innan projektstart och under hela genomförandet undanröjer vi att någon skadas i sin arbetsutövning. Våra arbetsmiljörutiner säkerställer i övrigt en god arbetsmiljö.

Man i regnställ

Vår arbetsmiljöpolitik

Hasslö varv

Kunder

Ofta är våra kundrelationer väldigt långa och över generationer, vårt mål är att över tid vara en pålitlig leverantör som tar till sig kundernas önskemål och behov på ett positivt sätt.

Vårt mål är att vara leverantören

Vi är tacksamma att få ha följande kunder hos oss:

Carmona

Partners

Nedan kan ni se ett urval av våra leverantörer som vi arbetar med inom varvsverksamheten:

Scania
Vi är auktoriserad återförsäljare av Scania inom deras marina segment.

CAT
Vi är auktoriserad återförsäljare av CAT inom deras marina segment genom PON CAT.

Volvo Penta
Vi är auktoriserad återförsäljare av Volvo Penta Service.

Hasslö varv

Plåtslageri bredvid skrovhallen

I direkt anslutning till skrovhallen ligger varvets eget plåtslageri. Den är utrustad med en maskinpark som väl svarar upp mot de arbeten som utförs på varvet. Här utförs de plåtarbeten som krävs för byggen och reparationer. Varvet har licenssvetsare till både aluminium och stål.

Hasslö varv

Snart ett sekels erfarenhet

Ett arv vi förvaltar väl

Vårt företag har lång erfarenhet och personalen använder all sin yrkesskicklighet för att våra kunder ska få bra jobb utförda. Vi har en bra grund att stå på när vi nu går vidare och tar över Hasslö varv.

Familjeföretaget drivs av mig, Johan,  som är av fjärde generationen. Jag efterträder min pappa och hans bror, Jörgen och Anders. Varvet har inte bara varit en del av familjen utan också en del av mitt liv och min vardag ända sedan jag var liten. Jag började arbeta på varvet i början av 90-talet, och på så sätt har jag lärt mig varvet från grunden. Tidigt fick jag inpräntat i mig vikten av kvalitet, att kunskap är nödvändigt för att utföra ett bra jobb och att ge kunden bra service. Det har jag idag med mig i bagaget när det nu är min tur att gå vidare och utveckla verksamheten, sakta och förnuftigt. Kompetensen, erfarenheten och yrkesstoltheten lever vidare inom varvet.

Jag lärde mig av mina föräldrar och de lärde i sin tur av sina föräldrar. Det är ett arv som jag kommer att förvalta väl.

Johan Sandberg

Lightbulb

Vår affärsidé

Karlskrona

Miljö

Miljötänkandet finns hela tiden med oss

Varvet ligger längst ut på Hasslö, i en ren och unik skärgårdsmiljö. Men internt bedriver man också ett strikt miljöarbete. Dagligen arbetar de anställda på Hasslö varv för att sköna miljön, bland annat med källsortering och genom att använda mer miljövänliga material och medel där det går.

Miljötänkandet finns hela tiden med och arbetet för en renare miljö utvecklas kontinuerligt inom varvet. Naturen, kusten, skärgården och havet är en naturlig del i varvets vardag.

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Hasslö varv

Säkerhet

Hasslö varv arbetar aktivt med verksamhetens och kundens säkerhet.

Vilket innebär bland annat att säkerställa att samordning sker av de aktiviteter som handhar säkerhetsarbetet i verksamheten.

Säkerhetsgruppen hanterar:

SÄK

Föreningen Sveriges Varv, med arbets­miljö­verkets benägna tillstånd, har under 2019 beslutat att i tillägg till Arbets­miljö­verkets väglednings­dokument, som sitt eget säkerhets­reglemente SÄK 20 tillämpa nämnda ”Arbeten på fartyg” i uppdaterad och moderniserad form.

För mer info läs SÄK 20

Säkerhetspolicy

Denna policy omfattar säkerhetsarbete inom Hasslö varv och beskriver:

Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra att företaget, våra anställda, kunder och andra samarbetspartners drabbas av skada.

VD är ytterst ansvarig för säkerheten inom Hasslö varv AB. Operativt ansvarig för säkerhets­arbetet är ledningsgruppen till vilken säkerhetsgruppen rapporterar.

Säkerhetspolicyn omfattar alla delar inom Hasslö varv AB inklusive kontakter med externa intressenter.

Shore
Hasslö varv

Egen verkstad, plåtslageri och snickeri - garanterar kvaliteten

I det egna snickeriet ser man till att det är kvalitet i arbetet. Oavsett om det handlar om detaljer eller hela inredningar. Våra snickare är proffs, med lång erfarenhet och hög kompetens, som inte lämnar något åt slumpen. De har kunskapen om hur man hanterar olika träslag, hur man bygger en inredning eller ersätter en detalj som ska bytas ut.

Men de är inte bara finlirare på jobbet utan förkovrar sig dessutom på fritiden genom olika hobbies, som till exempel möbelsnickeri. Intresset för sitt yrke gör att varvets snickare alltid ser till att det är hög kvalitet i de jobb som utförs i snickeriet, oavsett om det handlar om att tillverka luckor, garderobsdörrar, hela inredningar eller bara detaljer som ska ersättas.

Hasslö varv

Plåtslageri bredvid skrovhallen

I direkt anslutning till skrovhallen ligger varvets eget plåtslageri. Den är utrustad med en maskinpark som väl svarar upp mot de arbeten som utförs på varvet. Här utförs de plåtarbeten som krävs för byggen och reparationer. Varvet har licenssvetsare till både aluminium och stål.

Hasslö varv

Egen verkstad ger kvalitet

Här, i den egna verkstaden, har Hasslö varv en stor resurs och en säkerhet för att jobben ska bli så bra utförda som möjligt. Genom att själva ta hand om verkstadsarbetena har man kontroll över både kvalitet och tidsperspektiv, jobben blir färdiga i tid.

För två år sedan flyttade varvets verkstad till en större lokal på området och samtidigt moderniserades den med nya maskiner så att den idag är fullt utrustad för att klara alla de arbeten som krävs på varvet.

Hasslö varv

Snart ett sekels erfarenhet

Ett arv vi förvaltar väl

Vårt företag har lång erfarenhet och personalen använder all sin yrkesskicklighet för att våra kunder ska få bra jobb utförda. Vi har en bra grund att stå på när vi nu går vidare och tar över Hasslö varv.

Familjeföretaget drivs av mig, Johan,  som är av fjärde generationen. Jag efterträder min pappa och hans bror, Jörgen och Anders. Varvet har inte bara varit en del av familjen utan också en del av mitt liv och min vardag ända sedan jag var liten. Jag började arbeta på varvet i början av 90-talet, och på så sätt har jag lärt mig varvet från grunden. Tidigt fick jag inpräntat i mig vikten av kvalitet, att kunskap är nödvändigt för att utföra ett bra jobb och att ge kunden bra service. Det har jag idag med mig i bagaget när det nu är min tur att gå vidare och utveckla verksamheten, sakta och förnuftigt. Kompetensen, erfarenheten och yrkesstoltheten lever vidare inom varvet.

Jag lärde mig av mina föräldrar och de lärde i sin tur av sina föräldrar. Det är ett arv som jag kommer att förvalta väl.

Johan Sandberg

Hasslö varv - Skrovhallen

Skrovhallen

Här sker alla arbeten inomhus

Vår skrovhall är uppvärmd och har bra ventilation vilket innebär att man kan arbeta med båtar inomhus året runt.

Skrovhallen ligger centralt i varvsområdet med direkt närhet till snickeri, plåtslageri och verkstad.

Varvet har, förutom inomhushallens slip, 150 ton, ytterligare en större slip som är dimensionerad för upp till 600 ton.

Fakta Skrovhallen

Lightbulb

Vår affärsidé

Hasslö varv

Kvalitet

Hasslö varv ingår i Öckeröborgen koncernen. 

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy

Karlskrona

Miljö

Miljötänkandet finns hela tiden med oss

Varvet ligger längst ut på Hasslö, i en ren och unik skärgårdsmiljö. Men internt bedriver man också ett strikt miljöarbete. Dagligen arbetar de anställda på Hasslö varv för att sköna miljön, bland annat med källsortering och genom att använda mer miljövänliga material och medel där det går.

Miljötänkandet finns hela tiden med och arbetet för en renare miljö utvecklas kontinuerligt inom varvet. Naturen, kusten, skärgården och havet är en naturlig del i varvets vardag.

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är de viktigaste komponenterna för trivsel och förmågan att prestera ett gott resultat.

Genom att analysera och förebygga risker innan projektstart och under hela genomförandet undanröjer vi att någon skadas i sin arbetsutövning. Våra arbetsmiljörutiner säkerställer i övrigt en god arbetsmiljö.

Man i regnställ

Vår arbetsmiljöpolitik

Hasslö varv

Säkerhet

Hasslö varv arbetar aktivt med verksamhetens och kundens säkerhet.

Vilket innebär bland annat att säkerställa att samordning sker av de aktiviteter som handhar säkerhetsarbetet i verksamheten.

Säkerhetsgruppen hanterar:

SÄK

Föreningen Sveriges Varv, med arbets­miljö­verkets benägna tillstånd, har under 2019 beslutat att i tillägg till Arbets­miljö­verkets väglednings­dokument, som sitt eget säkerhets­reglemente SÄK 20 tillämpa nämnda ”Arbeten på fartyg” i uppdaterad och moderniserad form.

För mer info läs SÄK 20

Säkerhetspolicy

Denna policy omfattar säkerhetsarbete inom Hasslö varv och beskriver:

Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra att företaget, våra anställda, kunder och andra samarbetspartners drabbas av skada.

VD är ytterst ansvarig för säkerheten inom Hasslö varv AB. Operativt ansvarig för säkerhets­arbetet är ledningsgruppen till vilken säkerhetsgruppen rapporterar.

Säkerhetspolicyn omfattar alla delar inom Hasslö varv AB inklusive kontakter med externa intressenter.

Hasslö varv

Kunder

Ofta är våra kundrelationer väldigt långa och över generationer, vårt mål är att över tid vara en pålitlig leverantör som tar till sig kundernas önskemål och behov på ett positivt sätt.

Vårt mål är att vara leverantören

Vi är tacksamma att få ha följande kunder hos oss:

Carmona

Partners

Nedan kan ni se ett urval av våra leverantörer som vi arbetar med inom varvsverksamheten:

Scania
Vi är auktoriserad återförsäljare av Scania inom deras marina segment.

CAT
Vi är auktoriserad återförsäljare av CAT inom deras marina segment genom PON CAT.

Volvo Penta
Vi är auktoriserad återförsäljare av Volvo Penta Service.

Shore